Onafhankelijk medisch expertisecentrum

Onafhankelijk medisch expertisecentrum

 

Ik heb een afspraak voor een medische expertise

Een ongeval kan leiden tot bijvoorbeeld een gebroken enkel na een botsing op het voetbalveld of een gebroken pols na een val van de fiets. Bij grotere ongevallen kan er ook letsel aan meerdere ledematen of van de borstkas en/of buik ontstaan. Na letsels kunnen er restklachten en beperkingen blijven bestaan. De medische expertise na het trauma wordt aangevraagd om deze restklachten en beperkingen vast te stellen.

U heeft een afspraak gekregen voor het uitvoeren van een medische expertise via ons secretariaat. De expertise is meestal aangevraagd door uw medisch adviseur soms in samenspraak met de medisch adviseur van de andere partij. Wat kunt u verwachten:

 


Telefonische intake

Als de aanvraag voor het uitvoeren van een medische expertise is binnengekomen bij MECN, krijgt u per mail of post een uitnodiging via ons secretariaat. De datum is altijd binnen 3 weken na het binnenkomen van de aanvraag. Als de datum niet uit komt kunt u samen met ons secretariaat tot een nieuwe datum komen.  De expertises vinden altijd plaats op maandag middag. Meestal belt dr. De Graaf u daarna nog zelf een keer op. Hij legt dan nog een keer het doel van de expertise uit en kan een aantal aanvullende vragen stellen. Bij MECN kunt u kiezen voor communicatie per post of papiervrije communicatie per mail. Voor communicatie per mail wordt tijdens de intake uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

De locaties

Omdat de expertise moet worden uitgevoerd door een onafhankelijk specialist, is de expertise locatie soms niet dicht bij u in de buurt. De expertises vinden plaats in klinieken in Heerenveen, Harlingen of in Amersfoort. Al deze locaties hebben gratis parkeergelegenheid voor de deur. Harlingen is via de afsluitdijk uitstekend bereikbaar vanuit Noord-Holland. In de uitnodiging staat nauwkeurig de route naar de expertise-praktijk. Uiteraard wordt geprobeerd de expertise locatie zo goed als mogelijk aan te passen aan uw woonplaats. Om de wachtlijst zo kort mogelijk te houden lukt dat niet altijd. Ook wordt u in de uitnodiging verzocht om toestemming te geven voor het opvragen van eventuele aanvullende informatie (brieven of röntgenfoto’s), alleen waar het betreft het letsel dat u heeft opgelopen.

 

De expertise

De medische expertise duurt ongeveer 60-90 minuten. Uiteraard mag u iemand meenemen. U wordt verzocht om u van tevoren te identificeren aan de hand van b.v. een rijbewijs of identiteitskaart. Dr. De Graaf heeft alle brieven en röntgenfoto’s al gezien, maar zal u toch vragen het hele verhaal in eigen woorden nog een keer te doen. Daarna zal hij u onderzoeken. Of hij alleen het aangedane lichaamsdeel onderzoekt of u van top tot teen nakijkt, hangt af van de aanvraag van de expertise en de ernst van het letsel. Soms is het nodig om in aansluiting van het onderzoek nog aanvullende röntgenfoto’s te maken. Dat is op locaties Harlingen en Heerenveen direct mogelijk.


Na de expertise

In de regel ontvangt u binnen twee weken het concept-rapport dat is opgemaakt naar aanleiding van de medische expertise en de meegestuurde- of opgevraagde medische gegevens. Als u toestemming heeft gegeven om het concept-rapport per mail te versturen, dan ontvangt u het per mail. Afhankelijk van de soort expertise heeft u de volgende rechten:

Correctierecht:

Correctierecht wil zeggen dat u wijzigingen mag voorstellen op inhoudelijke onjuistheden (bv verkeerd vermelde datum van het ongeval of verkeerde adresgegevens). U kunt geen wijzigingen voorstellen ten aanzien van de conclusies in de rapportage.

Blokkeringsrecht:

Het blokkeringsrecht geldt voor bepaalde types verzekeringen. Als u het rapport blokkeert, wordt het rapport niet aan de aanvragers toegezonden. Bij gebruikmaking van het blokkeringsrecht wordt u geadviseerd om dit te doen in samenspraak met uw medisch adviseur, aangezien het belangrijke consequenties kan hebben voor het verdere beloop van de procedure.

Bovenstaande wordt nog met u besproken bij aanvang van het onderzoek. Ook staat het beschreven in de brief die u samen met het concept-expertise-rapport krijgt.

Naar aanleiding van uw eventuele commentaar wordt het concept-rapport mogelijk nog aangepast en vervolgens naar de opdrachtgevers gestuurd. Deze kunnen aanvullende vragen stellen. Naar aanleiding van deze vragen wordt het definitieve rapport opgesteld. Door deze procedure duurt het vaak maanden voordat er een definitief expertise-rapport kan worden opgemaakt.