Een Medische Expertise aanvragen bij MECN

Een Medische Expertise aanvragen bij MECN

Voor verwijzers

De aanvraag

Al de rapportages worden uitgevoerd door een ervaren traumachirurg. Een belangrijk misverstand is dat traumachirurgen alleen ernstig borstkas- of buikletsel behandelen. In Nederland wordt 80% van de (operatieve) behandeling van botbreuken uitgevoerd door traumachirurgen. Het grootste deel van het dagelijks werk van traumachirurgen bestaat uit het (operatief) behandelen van geïsoleerde fracturen van de extremiteiten. MECN verricht dan ook veel rapportages om de gevolgen vast te stellen na geïsoleerd letsel van de extremiteiten. Uiteraard zijn cliënten na een multitrauma met thorax- buik- of weke-delenletsel ook goed op hun plaats voor een medische rapportage bij MECN.


Soorten Expertises

MECN levert rapportages in het kader van

  • Letselschade (ongevalsverzekering en wettelijke aansprakelijkheid)
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Arbeidsrecht
  • Aanwijzing door de rechtbank

De wachttijd

Na binnenkomst van de aanvraag kan de cliënt in de regel binnen 3 weken worden gezien voor het uitvoeren van de expertise. De cliënt krijgt een telefonische intake met een schriftelijke bevestiging van de afspraak. Mocht het de cliënt niet lukken binnen 3 weken door ons gezien te worden, dan ontvangt u daarover bericht met daarin de alternatieve afspraakdatum.

De aanvraag

Aanvragen voor een rapportage kunnen per post of mail worden verzonden.

Per post
MECN
Spanjaardslaan 130
8917 AX Leeuwarden

Per e-mail staf@mecn.nl


De Expertise

Alle expertises vinden in een klinische setting plaats in Heerenveen, Harlingen of Amersfoort. Harlingen is uitstekend bereikbaar vanuit Noord-Holland en de Waddeneilanden. Heerenveen is per auto en openbaar vervoer uitstekend bereikbaar vanuit Noord Nederland. Vanaf April worden er ook rapportages uitgevoerd in Amersfoort. Net als in Heerenveen worden de expertises uitgevoerd in een uitstekend bereikbaar Sport Medisch Centrum. Hier kunnen clienten uit Midden- en Zuid Nederland zonder noemenswaardige wachtlijst worden gezien. De locatie van de expertise kan worden aangepast aan de woonplaats van cliënt. In Heerenveen en Harlingen is het mogelijk om (uiteraard alleen met toestemming van de aanvrager) eventueel aanvullende röntgendiagnostiek uit te voeren. In Heerenveen is het mogelijk om na thoraxletsel direct longfunctieonderzoek uit te voeren.

Het concept-rapport

Al de zo nodig aanvullend opgevraagde medische informatie is aanwezig voorafgaande aan de expertise-afspraak. Daarom kan het concept-rapport bij letselschade- of arbeidsrecht-vraagstelling binnen vier weken aangetekend worden verstuurd. De termijn waarbinnen een concept-rapport wordt uitgebracht bij aanwijzing door de rechtbank of beroepsaansprakelijkheid hangt af van de omvang van het dossier, maar is nooit langer dan 3 maanden. Bij encrypted mailadressen wordt het rapport op verzoek per mail verzonden.

Informatie

Voor aanvullende logistieke of inhoudelijke informatie bent u uiteraard laagdrempelig welkom via  office@mecn.nl of staf@mecn.nl.