NVMSR

NVMSR

Het NVMSR lidmaatschap

Dr. Joost de Graaf is lid van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage.

Omdat de eisen aan de kwaliteit van medische specialistische rapportage per specialisme niet wezenlijk verschillen, spannen de NVMSR en haar leden zich in om specialisme-onafhankelijke kwaliteitsnormen te formuleren en opleiding, toetsing en scholing te faciliteren. Een lidmaatschap van de NVMSR is voor opdrachtgevers en de samenleving als geheel dan ook de best mogelijke kwaliteitsgarantie. Om een lidmaatschap te verwerven dient de medisch specialist (dit kan ook een huisarts of sociaal geneeskundige zijn) een basiscursus te volgen. Als deze cursus succesvol wordt volbracht, komt de specialist in aanmerking voor het kandidaat-lidmaatschap. Vervolgens neemt het kandidaat-lid deel aan intervisie-bijeenkomsten, waarbij supervisors beoordelen of de bekwaamheid van het kandidaat-lid als expert van voldoende niveau is . Het kandidaat-lid kan vervolgens daarna door de supervisor worden voorgedragen voor het lidmaatschap. Aangezien het schrijven van rapportages voor civielrechtelijke en bestuursrechtelijke kwesties geen onderdeel vormt van medisch-specialistische opleidingen, waarborgt dit toelatingsproces de hoogst mogelijke kwaliteit voor onderzochten en opdrachtgevers.